LLEIS I NORMATIVES APLICABLES A LA PRÁCTICA DE LA DETECCIÓ METÀLICA.

LLEI ESTATAL
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
LEGISLACIÓ A CATALUNYA

Decret 78/2002, de 5 de març

Llei 9/1993, de 30 de setembre

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya / Objectes perduts

LEGISLACIÓ A LA RESTA DE COMUNITATS AUTÓNOMES
• Andalucía - Ley 14/2007, de 26 de noviembre: •►Text
• Aragón - Ley 3/1999, de 10 de marzo: •►Text
• Asturias - Ley 1/2001, de 6 de marzo: •►Text
• Baleares - Ley 12/1998, de 21 de diciembre: •►Text
• Canarias - Ley 4/1999, de 15 de marzo: •►Text
• Cantabria - Ley 11/1998, de 13 de octubre: •►Text
• Castilla la Mancha - Ley 4/1990, de 30 de mayo: •►Text
• Castilla y León - Ley 12/2002, de 11 de julio: •►Text
• Extremadura - Ley 2/1999, de 29 de marzo: •►Text
• Galicia - Ley 8/1995, de 30 de octubre: •►Text
• Madrid - Ley 10/1998, de 9 de julio: •►Text
• Murcia - Ley 3/1992, de 30 de julio: •►Text
• Navarra - Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre: •►Text
• Pais Vasco / Euskadi - Ley 7/1990, de 3 de julio: •►Text
• Rioja - Ley 7/2004, de 18 de octubre: •►Text
• Valencia - Ley 4/1998, de 11 de junio: •►Text